Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://plonsk.pl/rss/aktualnosci.xml http://plonsk.pl/aktualnosci/3200-uwaga-na-upaly.html http://plonsk.pl/files/news/3200-akt.jpg Uwaga na upały Uwaga na upały <p><img src="/files/image/lipiec_2016/Uwaga_na_upaly.JPG" alt="" width="2409" height="3436" /></p> 2016-08-26T15:55:44+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/3200-uwaga-na-upaly.html http://plonsk.pl/aktualnosci/1939-pamiec-wrzesnia.html http://plonsk.pl/files/news/3198-akt.jpg 1939 Pamięć Września 1939 Pamięć Września <p> </p> <p><img src="/files/image/lipiec_2016/1_WRZESNIA1.jpg" alt="" width="1248" height="1762" /></p> 2016-08-25T08:27:13+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/1939-pamiec-wrzesnia.html http://plonsk.pl/aktualnosci/narodowe-czytanie.html http://plonsk.pl/files/news/3194-akt.jpg Narodowe Czytanie Narodowe Czytanie <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Narodowe Czytanie po raz kolejny w Płońsku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Tym razem akcja, której patronuje para prezydencka, poświęcona będzie "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. Zapraszamy 3 września o g. 15 do parku Konstytucji 3 Maja.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/lipiec_2016/narodowe_czytanie_2016.jpg" alt="" width="2481" height="3508" /></p> 2016-08-24T10:58:35+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/narodowe-czytanie.html http://plonsk.pl/aktualnosci/zobacz-jak-bylo.html http://plonsk.pl/files/news/3199-akt.jpg Zobacz jak było Zobacz jak było <p> </p> <p>Fotorelacja z zakończenia IV turnusu kolonii w Goszczycach.</p> 2016-08-25T14:17:00+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/zobacz-jak-bylo.html http://plonsk.pl/aktualnosci/zakonczenie-miejskich-kolonii-w-goszczycach.html http://plonsk.pl/files/news/3197-akt.jpg Zakończenie miejskich kolonii w Goszczycach Zakończenie miejskich kolonii w Goszczycach <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Koniec IV i ostatniego w tym roku turnusu miejskich kolonii w Goszczycach. Łącznie wzięło w nich udział 144 dzieci.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Podziękowania dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji, opiekunów, pielęgniarek, pań kucharek, animatorek, OSP Płońsk, Jednostki Strzeleckiej z Płońska i wszystkich tych, którzy przez całe wakacje współpracowali z kolonistami! Goszczyce, do zobaczenia za rok!</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/lipiec_2016/DSC_0269.jpg" alt="" width="4928" height="3264" /></p> 2016-08-24T16:01:37+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/zakonczenie-miejskich-kolonii-w-goszczycach.html http://plonsk.pl/aktualnosci/obligacje-na-inwestycje.html http://plonsk.pl/files/news/3196-akt.jpg Obligacje na inwestycje Obligacje na inwestycje <p style="text-align: justify;">Emisja papierów wartościowych to jedno z narzędzi gmin na pokrycie deficytu budżetu i zobowiązań finansowych. Właśnie na nie podczas ostatniej sesji zdecydowała się większość płońskich radnych.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Kwota 5 400 000 zł z tytułu emisji obligacji zostanie przeznaczona na Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych, budowę i modernizację ulic w Płońsku w tym: Magnolii, Makowej , Różanej, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na wykonanie oświetlenia ulicznego, budowę sali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Gimnazjum Nr 2,budowę i modernizację ciągów pieszo-jezdnych przy ulicy Grunwaldzkiej 52,54,56,63,65 i ul. Młodzieżowej 2,4,6, zainstalowanie 6 progów zwalniających - na ul. Północnej 2 progi, Zachodniej 1 próg, Wiejskiej 2 progi, Słonecznej, 1 próg na odcinku między ul. Targową i Wspólną, sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. 19-go Stycznia i Żołnierzy Wyklętych, rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych w ramach zagospodarowania terenów przy zbiorniku Rutki, rozbudowę siedziby Urzędu Miejskiego w Płońsku, budowę kanalizacji deszczowej na ul. Postępu Rolniczego, poprawę warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku przy ul. 19-go Stycznia i ul. Grunwaldzkiej (realizacja zadania pn. Rozbudowa dużego targowiska w tym wykup gruntu pod targowisko, modernizacja małego targowiska, obszaru zwanego „Manhattanem” oraz budowa parkingu zielonego z wewnętrzną drogą dojazdową oraz kładką umożliwiającą przejście pieszym przez rzekę Płonkę jako połączenie komunikacyjne z „dużym targowiskiem), rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu oraz na wykup gruntów pod drogi gminne i wypłatę odszkodowań za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność gminy.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Obligacje zostaną wyemitowane w czterech seriach do końca grudnia tego roku. Mają zostać wykupione przez Gminę Miasto Płońsk w następujących terminach:</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">1) Seria A16 obligacje po upływie 6 lat od daty emisji tj. w roku 2022 w kwocie <br /> 1 400 000,00 zł, <br /> 2) Seria B16 obligacje po upływie 7 lat od daty emisji tj. w roku 2023 w kwocie 100 000,00 zł, <br /> 3) Seria C 16 obligacje po upływie 8 lat od daty emisji tj. w roku 2024 w kwocie 1 400 000,00 zł, <br /> 4) Seria D16 obligacje po upływie 9 lat od daty emisji tj. w roku 2025 w kwocie 2 500 000,00 zł.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><strong>Sprawdź, jak głosowali radni:</strong></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Rada w głosowaniu imiennym:</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Małgorzata Adamska-Jasińska – za,<br /> Marek Adamuszewski – za<br /> Zygmunt Aleksandrowicz – wstrzymał się,<br /> Arkadiusz Barański – za,<br /> Małgorzata Bidas – za,<br /> Wojciech Bluszcz – wstrzymał się, <br /> Alina Braulińska – za,<br /> Magdalena Dobrzyńska – przeciw,<br /> Agnieszka Gzylewska – wstrzymała się,<br /> Marcin Kośmider – przeciw,<br /> Andrzej Kwiatkowski – za,<br /> Barbara Pawłowska – nieobecna podczas sesji,<br /> Ewa Piątkowska – za,<br /> Agnieszka Piekarz – za,<br /> Mariusz Prusak – za,<br /> Grzegorz Przedpełski – za,<br /> Krzysztof Tucholski – przeciw,<br /> Marcin Uniewski – wstrzymał się,<br /> Henryk Zienkiewicz – za,<br /> Maria Ziółkowska – za,<br /> Marianna Żebrowska – wstrzymała się.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> „za” – 12 głosów, „przeciw” – 3 głosy, „wstrzymało się” – 5 głosów, podjęła uchwałę nr XXXI/234/2016 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.</p> 2016-08-24T11:37:36+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/obligacje-na-inwestycje.html http://plonsk.pl/aktualnosci/03dcc72888dc17bb192f90084326ea5b.html http://plonsk.pl/files/news/3195-akt.jpg Zobacz koncepcję projektową rewitalizacji centrum Płońska Zobacz koncepcję projektową rewitalizacji centrum Płońska <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Jeśli interesuje Was rewitalizacja centrum Płońska, możecie odwiedzić ratusz i zapoznać się z koncepcją projektową przygotowaną przez firmę RYSY.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Przypominamy, że teren inwestycji obejmuje ulice: 19-go Stycznia (na odcinku od placu 15 Sierpnia do ul. Żołnierzy Wyklętych), Przejazd, Zduńską, Grunwaldzką (na odcinku od placu 15 Sierpnia do ul. Sienkiewicza), Warszawską (na odcinku od Placu 15 Sierpnia do ul. Targowej) i plac 15 Sierpnia.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Koncepcję będzie można obejrzeć do 5 września w pokoju 206 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Płońsku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/lipiec_2016/DSC_0316.jpg" alt="" /></p> 2016-08-24T11:34:09+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/03dcc72888dc17bb192f90084326ea5b.html http://plonsk.pl/aktualnosci/kultura-na-widoku.html http://plonsk.pl/files/news/3193-akt.jpg Kultura na Widoku Kultura na Widoku <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Już wkrótce rozpocznie się kolejna edycja projektu Kultury na Widoku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Kultura Na Widoku to multimedialny projekt, który daje dostęp do bogactwa zasobów legalnych źródeł kultury w cyfrowym wydaniu, dosłownie i w przenośni wychodząc naprzeciw współczesnemu odbiorcy.​ Filmy, muzyka, książki, gry i archiwalia – ponad 900 utworów w cyfrowej wersji można znaleźć na instalacjach Kultury Na Widoku, przez całe lato, w różnych zakątkach  Polski. Ta podróżująca, multimedialna biblioteka odwiedziła łącznie 48 miejsc i 14 festiwali, podczas których posiadacze smartfonów i tabletów mieli szansę poznać bogactwo legalnych źródeł w sieci oraz w prosty sposób pobrać interesujące ich treści.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dodatkowo użytkownicy Internetu z całego kraju na czas trwania projektu będą mieli dostęp do utworów za pomocą  strony <a href="http://www.kulturanawidoku.pl">www.kulturanawidoku.pl</a>.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zapraszamy do wspólnej kulturalnej przygody. Start we wrześniu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Więcej informacji na stronie www.kulturanawidoku.pl.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><img src="/files/image/lipiec_2016/kultura_na_widoku.jpg" alt="" width="160" height="160" /><strong><br /></strong></p> 2016-08-24T07:51:31+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/kultura-na-widoku.html http://plonsk.pl/aktualnosci/tak-sie-bawi-iv-turnus.html http://plonsk.pl/files/news/3192-akt.jpg Tak się bawi IV turnus Tak się bawi IV turnus <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">W Goszczycach coś dla odważnych. Wizyta płońskich Strzelców i specjalna gra terenowa. A w Sadkowie - wspaniałe przyjęcie kolonistów w stadninie "Szybki konik". </span></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">Zdjęcia nadesłała Ola Dąbrowska.</span></p> 2016-08-23T13:02:16+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/tak-sie-bawi-iv-turnus.html http://plonsk.pl/aktualnosci/77238cde43ddc74485992ff1bbd2b6b0.html http://plonsk.pl/files/news/3190-akt.jpg Na wesoło Na wesoło <p> </p> <p style="text-align: justify;">Choć do końca wakacji coraz mniej czasu, w Goszczycach dobre humory dopisują.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Koloniści wzięli udział w konkursie plastycznym malowania kredą, zabawie z balonami, zajęciach profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, lokalnej olimpiadzie, urodzinowej imprezie kolonistów, bawili się w wesołym miasteczku, a nawet wykonywali arcydzieła z odpadów, czyli stworki-potworki.</p> 2016-08-22T13:27:02+02:00 pl http://plonsk.pl/aktualnosci/77238cde43ddc74485992ff1bbd2b6b0.html