Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr WR -I.271.8.2020.AK dot. opracowania dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. Budowa obiektu bud. w Ośrodku Edukacji, Profilaktyki i Integracji Społecznej Gminy Miasto Płońsk w Goszczycach Średnich