Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Płońsk, ul. Padlewskiego

Ocena 0/5

 

WYKAZ 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ.   

Lp.

Położenie

/numer KW/

Numer działki oraz powierzchnia

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

 

 

Forma sprzedaży

 

 

Cena nieruchomości

/bez podatku VAT/

Wysokość opłat

 i terminy ich wnoszenia

Warunki zmiany ceny nierucho-

mości

i wysokość opłat

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płońsk,

ul. Z. Padlewskiego

 

KW PL1L/00007079/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Płońsk,

ul. Z. Padlewskiego

 

KW PL1L/00016819/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189/10 o pow. 0,0023 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

189/17 o pow. 0,0020 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr nr 189/10 i 189/17 w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego m. Płońska, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Płońsku Nr LXXIV/548/2018  z dnia 11.10.2018 roku  położona jest w obszarze urbanistycznym:

 teren granicy obszaru zdegradowanego wymagającego rewitalizacji,

3KS - teren parkingu.
 

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym, wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę.

Grunt dzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 10 lat.

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana garażem murowanym, wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę.

Grunt dzierżawiony na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 10 lat.

 

 

 

 

 

 

 

Na własność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na własność

 

Wartość nieruchomości:       30.084,00 zł.

Wartość budynku: 25.107,00 zł.

Wartość gruntu:

4.977,00 zł.

 

Przedmiotem dostawy będzie wyłącznie grunt.

Do wartości gruntu doliczony zostanie podatek VAT – 23 %.

 

 

 

 

Wartość nieruchomości:       29.816,00 zł.

Wartość budynku: 25.488,00 zł.

Wartość gruntu:

4.328,00 zł.

 

Przedmiotem dostawy będzie wyłącznie grunt.

Do wartości gruntu doliczony zostanie podatek VAT – 23 %.

 

Cena sprzedaży płatna jednorazowo najpóźniej  w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena sprzedaży płatna jednorazowo najpóźniej  w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

 

 

 

 

 

 

Opłaty adiacenckie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty adiacenckie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo nabycia ww. nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./, z zastrzeżeniem art. 216a, jeżeli wniosek o nabycie zostanie złożony do Burmistrza Miasta Płońska, ul. Płocka 39, w terminie do 2 listopada 2023 roku.

Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.),  w ustawie o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w Płońsku określonymi w Uchwale Nr LXXXIX/594/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, wejście od ul. 1-go Maja /pokój nr 2 - parter/, tel. (23) 663-13-23 i (23) 663-13-06. 

    BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK
           /-/ 
      Andrzej Pietrasik

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności