Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Płońsku przetłumaczona na polski język migowy