Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Płońska dotyczące nadania nazwy ulicy Bursztynowej

Ruszają konsultacje społeczne z mieszkańcami Płońska w zakresie nadania nazwy ulicy Bursztynowej.

Konsultacje rozpoczną się 24 maja 2021 i trwać będą do 1 czerwca 2021 (włącznie).

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia pisemnych opinii i  propozycji. Pisemne opinie i propozycje należy składać:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: plonsk@plonsk.pl;

2. faxem: 23 662 55 11;

3. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

4. osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, Kancelaria Urzędu w godzinach pracy urzędu.

Wyniki konsultacji społecznych mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Burmistrza Miasta Płońsk. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących osób.

Pliki do pobrania:

Konsultacje społeczne - mapa
Format: jpeg, 265.36 kB