Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku

 

 

Nazwa Funduszu ; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa projektu : „Budowa ulicy Szkolnej w Płońsku” 

- dofinansowanie 1 477 949,77 zł

- całkowita wartość inwestycji  2 338 424,11 zł

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:

- przebudowa chodnika i zjazdów,

-  budowa ciągu pieszo-rowerowego,

- budowa zjazdów indywidualnych,                             

- wykonanie nawierzchni na jezdni,

- utwardzenie wlotu ul. Storczykowej,

- budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa kanalizacji teletechnicznej.