Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W

Przedmiotem zadania jest: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Płońsku na ul. Żołnierzy Wyklętych na drodze nr 301465W”

Zakres robót:

1) Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki betonowej gr. 8 cm.

2) Przebudowa istniejącego dojścia do przejścia dla pieszych w celu zastosowania  płytek betonowych z wypustkami.

3) Wykonanie najezdniowych punktowych solarnych (LED) elementów odblaskowych
w obudowie żeliwnej na dojazdach do przejść dla pieszych.

4) Wykonanie dodatkowego oświetlenia przejścia dla pieszych.

5) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu.

6) Wykonanie odwodnienia ulicy związanego z zastosowaniem wyniesionego przejścia dla pieszych (odcinek sieci kanalizacji deszczowej).

7) Wykonanie kanałów technologicznych  KTu.

Zadanie zrealizowano z Państwowego Funduszu Celowego w ramach  RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - kwota dofinansowania to  123 547,20 zł, a całkowita wartość inwestycji  154 434,00 zł.