Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej

11 

 

Przedmiotem zadania była: realizacja robót budowlanych w ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od 0+237,90  do 0+467,79.

Projekt przewidywał rozbudowę drogi w zakresie m.in. przebudowy nawierzchni ulicy oraz konstrukcji i nawierzchni chodników.

Zadanie zostało realizowane z dofinansowaniem ze środków PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG - kwota dofinansowania to 2 019 550,00 zł, a całkowita wartość inwestycji  3 446 911,11 zł.