Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) przeznaczono na realizację następujących zadań:

Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu, budowa i remonty dróg

Wartość dofinansowania z RFIL :   156 580,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:        156 580,00 zł

Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych –opracowanie projektu, budowa i remonty dróg – wykup gruntów pod budowę dróg w nowopowstałych osiedlach na terenie miasta Płońsk

Wartość dofinansowania z RFIL :   481 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:        481 000,00 zł

Budowa ulicy szkolnej w Płońsku

Wartość dofinansowania z RFIL :     641 379,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:       2 659 336,36 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych, położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku, na lokale mieszkalne wraz z dokumentację projektową”

Wartość dofinansowania z RFIL :   901 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:        901 000,00 zł

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” Modernizacja systemu grzewczego w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk”

Wartość dofinansowania z RFIL :   1 342 864,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:        1 342 864,00 zł

Przebudowa budynku komunalnego obejmującego lokale mieszkalne po byłym dworcu PKP – opracowanie dokumentacji projektowej

Wartość dofinansowania z RFIL :  56 350,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:       56 350,00 zł

Rozbudowa monitoringu Miejskiego

Wartość dofinansowania z RFIL :   114 932,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:        114 932,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Rozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacji przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu”

Wartość dofinansowania z RFIL :        957 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:        13 015 619,64 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Płońsku – opracowanie dokumentacji projektowej

Wartość dofinansowania z RFIL :  34 210,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:       34 210,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Zakup odkurzacza basenowego

Wartość dofinansowania  z RFIL :   50 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji :        50 000,00 zł