Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Osoby, które przyjęły do swoich domów uchodźców z Ukrainy, mogą ubiegać się o wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek taki należy złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku przy ul. Kolbego 9.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego:

WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO /ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ