Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Projekt Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 

 

Ogłoszenie o konsultacjach

projektu Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Płońska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Miasta Płońska zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Termin konsultacji: od 16 października 2023r. do 31 października 2023r. 

Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Płońska. 

Uwagi i propozycje do projektu programu współpracy należy zgłaszać wypełniając formularz konsultacji i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2023r. w jeden z niżej wymienionych sposobów:

·        osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Płońsku (pon. 8:00 - 18:00; wt. - pt. 8:00 - 16:00)

·        drogą elektroniczną na adres e-mail: j.szczygiel@plonsk.pl

·        za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk 

Komórką organizacyjną Urzędu Miejskiego w Płońsku wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Wydział Polityki Społecznej - Referat Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, tel. (23) 663 13 16.

Podstawa prawna:

·  Uchwała Nr LXXIV/438/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Miasta Płońsk w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

·  Zarządzenie NR 0050.133.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 października 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Pliki do pobrania: 

·  Zarządzenie NR 0050.133.2023 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 3 października 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”/ Załącznik do niniejszego Zarządzenia - Projekt „Programu współpracy na rok 2024 Gminy Miasta Płońska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

·  Formularz konsultacji.                        

                                                                                                   Burmistrz 

                                                                                                                                                                                 Andrzej Pietrasik

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o kunsultacjach na rok 2024
Format: docx, 22.25 kB
Formularz konsultacji na rok 2024
Format: docx, 20.2 kB
Informacja o wynikach konsultacji
Format: docx, 26.52 kB