Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: Konferencje

Pierwsze spotkanie informacyjne

W czwartek, 17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Płońsku odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. „Poprawa dostępności do zasobów kultury w Płońsku”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele prasy zarówno o zasięgu lokalnym jak i ponadlokalnym, a także władze lokalne z powiatu płońskiego, wójtowie gmin, przedstawiciele jednostek samorządowych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Płońsku z burmistrzem Andrzejem Pietrasikiem, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Płońska.

Głównym celem spotkania było zapoznanie z działaniami przewidzianymi w ramach projektu a także promocja dofinansowania z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG
i funduszy norweskich. Na spotkaniu omówiono szczegółowo w jaki sposób projekt będzie przyczyniał się do poprawy dostępności do kultury w Płońsku a także zaprezentowano szereg działań edukacyjno-kulturalnych, z których będą mogli skorzystać płońszczanie zarówno w trakcie, jak i po realizacji projektu.

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiona podczas spotkania.

Prezentacja