Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Partner

W dniach 25-26 maja 2022 r. odbyło się drugie spotkanie przeprowadzone przez partnera norweskiego University for Green Development z Bryne. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska oraz czterech miejskich szkół podstawowych (nauczyciele i uczniowie)

Głównym celem spotkania było omówienie oraz wzmocnienie poczucia zaangażowania społecznego przy realizacji projektów związanych z rozwojem dziedzictwa kulturalnego oraz technik prowadzenia konsultacji społecznych. Partner starał się wyjaśnić jak projektować procesy w celu lepszego przekształcania lokalnych inicjatyw rozwojowych w zrównoważone i trwałe działania oraz zwiększyć umiejętności w zakresie lokalnego, oddolnego rozwoju w uregulowanym administracyjnie środowisku. W trakcie szkolenia partner projektu zaprezentował różnorodne modele podejścia do tematu rozwoju lokalnego, koncentrując się na tym, jak lokalne zasoby, zarówno fizyczne, społeczne, jak i kulturowe i niematerialne, są w nich doceniane i postrzegane.

W drugiej części szkolenia uczestnicy mieli okazję przedstawienia swojej wizji i pomysłów na zagospodarowanie i funkcjonowanie Muzeum Ziemi Płońskiej oraz Planetarium i Obserwatorium.