Logo Urzędu Miasta w Płońsku

Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami

Karty informacyjne:

Karta informacyjna - wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej - wzór

Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej.word

Wniosek o wydanie zezwolenia na zorganizowanie imprezy masowej pdf

Karta informacyjna PS-OS-K2 wydanie 6 z 19-05-2023r

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego PS-OS-K2-F1 z 19-05-2023r 


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Płońska 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023r., poz. 204 ze zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego prowadzi rejestr przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Dostęp do rejestru możliwy jest po kliknięciu w poniższy link:  

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999


Aktualny link do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow  - Wyszukiwarka żłobków i klubów dziecięcych.

https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?sl=999 - Wyszukiwarka żłobków i klubów dziecięcych.

Wykaz niepublicznych punktów przedszkolnych, niepublicznych przedszkoli  wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych w Gminie Miasto Płońsk  (wg stanu na 04.01.2021r. ). 

Zarządzenie nr 0050.54.w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018


OGŁOSZENIE O KONKURSIE - Burmistrz Miasta Płońska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora: docx

1)           Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku

 

 

 

  

Pliki do pobrania: