Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: Rewitalizacja

Warsztaty "Płońskiego Programu Rewitalizacji"

Gmina Miasto Płońsk
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

 

ZAPROSZENIE

do udziału w warsztatach dotyczących opracowywanego  

„Płońskiego Programu Rewitalizacji”

  

Rada Miejska w Płońsku przyjęła uchwałę wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Płońskiego Programu Rewitalizacji i Gmina Miasto Płońsk rozpoczęła prace związane ze sporządzeniem ww. dokumentu strategicznego.

Uchwały Rady Miejskiej dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Płońsku - www.plonsk.pl
w zakładce ‘Płońsk’ / ‘Rewitalizacja’. Mapa określająca obszar zdegradowany stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr XCIX/637/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 21 września 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Płońska.

Sporządzenie Płońskiego Programu Rewitalizacji jest procesem partycypacyjnym, dlatego też zapraszam wszystkich interesariuszy do wzięcia w nim udziału.

W związku z powyższym zachęcam wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w warsztatach dotyczących opracowywanego dokumentu strategicznego - Płońskiego Programu Rewitalizacji.

Warsztaty odbędą się w dniu 28 LISTOPADA 2023 r. o godz. 16:00 w sali 117 (Sala obrad Rady Miejskiej) w Urzędzie Miejskim w Płońsku – ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zgłoszenie swojego udziału poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres k.wyrzykowski@plonsk.pl lub telefonicznie pod numerem 23 663 13 24 do dnia 24 LISTOPADA 2023 r. do godz. 16:00.

 

                                                                                                                                              Andrzej Pietrasik

                                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                                              Burmistrz Miasta Płońska