Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: Płońsk

Rewitalizacja

Rada Miejska w Płońsku w dniu 21.09.2023 r. podjęła Uchwałę nr XCIX/637/2023 wyznaczającą obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Płońska. 
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPlonsku/document/983648/Uchwala-XCIX_637_2023 

W tym samym dniu Rada Miejska w Płońsku podjęła uchwałę nr XCIX/638/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Płońskiego Programu Rewitalizacji”. 
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPlonsku/document/983660/Uchwala-XCIX_638_2023 

Miasto Płońsk rozpoczyna prace związane ze sporządzeniem „Płońskiego Programu Rewitalizacji”. 


W dniach od 19 stycznia do 23 lutego 2024 r. prowadzone będą konsultacje projektu Płońskiego Programu Rewitalizacji. 

W dniach od 24 stycznia do 27 lutego 2024 r. prowadzone będę konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

W związku z powyższym w zakładce konsultacje społeczne znajdziecie Państwo projekt Płońskiego Programu rewitalizacji wraz z formularzem uwag i sugestii, zaś w zakładce Komitet Rewitalizacji znajdziecie Państwo projekt uchwały wraz z formularzem uwag i sugestii dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.