Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: Mieszkańcy

Projekty unijne

"Budowa kanalizacji deszczowej w Płońsku"

Informacja o projekcie

 

  „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
 -
Plakat
- Informacja o projekcie

- plakat zdalna szkoła +

- Zdalna Szkoła Plus- zdjęcie 1

- Zdalna Szkoła Plus- zdjęcie 2

-Zdalna Szkoła Plus- zdjęcie 3

- Zdalna Szkoła Plus- zdjęcie 4

- Zdalna Szkoła Plus- zdjęcie 5

- Zdalna Szkoła Plus_ podsumowanie działań w ramach projektu

- Zdalna Szkoła Plus- zdjęcie 1

- Zdalna Szkoła Plus- zdjęcie 2

 


Projekt ENTRAIN

http://www.pnec.org.pl/pl/projekt-entrain

 

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania

/files/image/2024/luty/Plakat_poziom_A3_Zdalny.pdf

Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku w ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. 

https://plonsk.pl/aktualnosci/5-dofinansowan-dla-plonszczan-i-naszego-miasta-plonsk.html

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

 

 

 

 

Informacja o podpisaniu umowy

 Plakat

Informacja o projekcie

Informacja  Mazowiecki Program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. (2)

Informacja_ Mazowiecki Program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.

Informacja _ Mazowiecki Program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego_projektor multimedialny z ekranem

Informacja _ Mazowiecki Program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego. _ inf. licencje

Informacja_ Mazowiecki Program _ GMP

Plakat

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Informacja o projekcie

Plakat

 


Gmina Miasto Płońsk realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. 

Dofinansowanie projektu 100% z UE:  109 306,00 PLN

W ramach projektu zostanie dostarczony nowy sprzęt komputerowy dla 43 dzieci tj. komputery stacjonarne – 5 szt. i laptopy – 38 szt. z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym pracę zdalną. Zakupiony sprzęt komputerowy w ramach projektu zostanie ubezpieczony.

Przechwytywanie_(1).[2] 

Informacja o projekcie 

1) Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

https://plonsk.pl/aktualnosci/granty-ppgr-wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym.html

2) 43 komputery dla Płońska 

https://plonsk.pl/aktualnosci/43-komputery-dla-plonska.html

3) Podpisanie umowy z firmą ALLTECH na realizację projektu

https://plonsk.pl/aktualnosci/podpisanie-umowy-z-firma-alltech-z-plocka.html

4) Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

https://plonsk.pl/aktualnosci/program-polska-cyfrowa-2014-2020.html

5) Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

https://plonsk.pl/aktualnosci/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym.html

Piszą o nas:

1) Ponad 100 tysięcy dla płońskiego ratusza na komputery dla dzieci

https://plonszczak.pl/artykul/ponad-100-tysiecy-na/1276674

2) Komputery płońszczanom przekazane

https://plonszczak.pl/artykul/komputery-plonszczanom/1342195

3) Komputer dla dzieci i wnuków popegeerowskich...

http://www.plonsk24.pl/aktualnosc-15-4134-komputer_dla_dzieci_i_wnukow.html

4) 43 komputery dla Płońska; dla dziecka z rodziny byłego pracownika PGR-u

https://plonskwsieci.pl/pl/14_kultura/688_edukacja/9641_43-komputery-dla-plonska-dla-dziecka-z-rodziny-bylego-pracownika-pgr-u.html

5) Komputery dla 38 rodzin z Płońska

https://plonskwsieci.pl/pl/15_fotorelacje/93_oficjalnie/966_komputery-dla-38-rodzin-z-plonska.html

6) Przekażą za darmo komputery

https://ciechpress.pl/plonsk/przekaza-za-darmo-komputery

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Informacji o projekcie "Zdalna szkoła"

Plakat 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

 Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Płońsku - etap II

Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk

 

                                               

56 mln zł dofinansowania dla Płońska - 01.10.2018

                              

Budowa obwodnicy zachodniej -   7.03.2019              

                            

I etap budowy obwodnicy zachodniej -  19.03.2019               

                                                                                                        

Jaka trasa dla autobusów? - 29.03.2019

                                                    

Umowa została podpisana - 26.04.2019

                                                

                                           
      Otwarcie ofert -  10.05.2019                               

                          

                                                              

„Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” z lotu ptaka - maj 2019

  

Podpisanie umowy  na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II w Płońsku oraz Budowa obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.                                                                         


  OnePlace - internetowa platforma energetyczna opracowana w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią” (BOOSTEE-CE)                                                                               

 

Piszą o nas

 Miejski Program Rewitalizacji Płońska

Poprawa efektywności energetycznej w miastach Europy Środkowej poprzez inteligentne zarządzanie energią

-BOOSTEE_Newsletter 1

-BOOSTEE Newsletter 2

-BOOSTEE-CE-Leaflet-final

-BOOSTEE-CE – ulotka nr 2

-BOOSTEE CE Brochure

-BOOSTEE-CE – borszura nr 2

BOOSTEE_CE_Newsletter_Issue_03_PL

Projekt BOOSTEE-CE dobiega końca. Jego wyniki i skuteczne narzędzia będą wkrótce do wykorzystania

 Projekt pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”

 Projekt Polsko norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców Płońska

 Przygotowanie terenów inwestycyjnych do prowadzenia działalności gospodarczej w Płońsku

 Rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych

Prace na terenach zieleni na płońskich Rutkach oraz przy płońskich szkołach i przedszkolach

Termomodernizacja oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

 Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych

 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I  III w Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Płońsku w roku szkolnym 2013,2014.

 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych nr 2 i nr 3 w Płońsku

 N@uka - dobry sposób na lepszą przyszłość

 Projekt Mali i Wielcy Odkrywcy wiedzy

 Projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość

Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Płońsk

"Rozwijamy umiejętności, potęgujemy zdolności, dodajemy pewności"

"Nowe miejsca dla maluchów w Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Płońsku"

Wielka sztuka w małym mieście

Rozwój terenów zieleni w Płońsku i jego obszarach funkcjonalnych