Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
15°C
Powróć do: Dla rodziny

Program Rodzina 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program rodzina 500+) będą przyjmowane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku, ul. Św. M. Kolbe 9 (wejście od strony Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie)  –  od 1 kwietnia 2016 r.

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE 500 zł?

 Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł będzie wypłacał Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Płońsku.

 1. Wnioski będzie można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płońsku.

2. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub odbiór osobisty w Kasie MOPS.

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :

 WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA: to kwota 500 zł netto, od której nie będą odprowadzane żadne składki.

KRYTERIUM DOCHODOWE: będzie dotyczyło tylko tych rodziców lub opiekunów, którzy będą składać wnioski na pierwsze dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł . Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia (czyli w przypadku wieloraczków) pierwsze dziecko oznacza jedno z tych wskazane przez osobę ubiegającą się.

Niepełnosprawne dziecko oznacza dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

CZY KAŻDA RODZINA OTRZYMA WSPARCIE?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

UWAGA!

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 r.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.

 Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 30 czerwca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko  w rodzinie (bez kryterium dochodowego) należy dołączyć:

 1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie (z kryterium dochodowym) dla osób, które pobierają świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć:

 1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko w rodzinie (z kryterium dochodowym) dla osób, które nie pobierają świadczeń rodzinnych w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć:

 1. kserokopie dowodów osobistych rodziców dziecka,

2. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci (mogą być kserokopie),

3. zaświadczenia z Gminy, w której osoba jest zameldowana o nieubieganiu się o świadczenia wychowawcze,

4. numer konta bankowego w celu przekazywania środków pieniężnych.

5. kserokopia rozliczenia za 2014 rok z Urzędem Skarbowym obydwojga małżonków i pełnoletnich dzieci,

6. nakaz płatniczy z 2014 roku - w przypadku posiadania gospodarstwa,

7. w przypadku gdy na dziecko są zasądzone alimenty - wyrok sądu,

8. w przypadku gdy na dziecko są zasądzone alimenty i rodzic nie płaci należy dostarczyć zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2014 roku,

9. w przypadku utraty dochodu w 2014 roku lub po tym roku - świadectwo pracy,

10. w przypadku podjęcia pracy w 2014 roku lub po tym roku - zaświadczenie od pracodawcy ze wskazaniem daty od kiedy praca była podjęta i wynagrodzenia netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc np. praca podjęta od 1 kwietnia 2015 r. to pełnym miesiącem jest maj 2015 r.,

11. oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w 2014 roku innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 3Ob, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia,

12. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2014 roku ; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do rozporządzenia,

13. odpis prawomocnego orzeczenia Sądu orzekającego rozwód lub separację - dla osób pozostających w związku małżeńskim,

14. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się  w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

INFORMACJE:

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 23 662 29 90 (Miejski O środek Pomocy Społecznej w Płońsku). Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wyjasniamy-krok-po-kroku/

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.