Logo Urzędu Miasta w Płońsku
Powróć do: strona główna

Допомога Україні

Informacja dla uchodźców otrzymujących pomoc humanitarną mieszkających na terytorium RP w wyniku działań wojennych na terytorium Ukrainy

 

Інформація

для біженців, яким надається гуманітарна допомога, проживаючим на території Республіки Польща внаслідок бойових дій на території України

 

Відповідно до ст. 13 п. 1 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Журнал законів ЄС 2016, стор. 1 зі змінами), інформуємо про наступне:

 

Обробка персональних даних

Адміністратором ваших персональних даних є Мазовецький воєвода.

Ви можете зв’язатися з нами наступним чином:

 • листом на адресу: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • через електронну скриньку: / t6j4ljd68r / skrytka
 • через електронну пошту: info@mazowieckie.pl
 • за телефоном: 22 695 69 95

 

Контактні дані інспектора із захисту персональних даних

За правильністю обробки ваших персональних даних наглядає призначений Адміністратором спеціаліст із захисту даних, з яким можна зв’язатися:

 • листом на адресу: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
 • через електронну скриньку: /t6j4ljd68r/skrytka
 • через електронну пошту: iod@mazowieckie.pl
 • за телефоном: 22 695 69 80

 

Цілі обробки ваших даних та правові засади

Ваші персональні дані будуть оброблятися для надання вам гуманітарної допомоги під час перебування на території Республіки Польща внаслідок бойових дій на території України на підставі ст. 6 п. d i e RODO.

 

Мазовецьке воєводство обробляє ваші дані для реалізації завдання, яке виконується в громадських інтересах або в рамках виконання державних повноважень, покладених на Мазовецьке воєводство, а отже забезпечує співпрацю всіх органів державної влади та місцевого самоврядування, що діють у Мазовецькому воєводстві.

Управління їхньою діяльністю у сфері запобігання загрозам життю, здоров'ю та загрозам безпеці держави та іншим надзвичайним загрозам, а також у рамках антикризового управління, у зв'язку з необхідністю виконання завдань, що ,полягають в управлінні, моніторингу, плануванні, реагуванні та усуненні наслідків загроз у Мазовецькому воєводстві.

 

Отримувачі даних або категорії отримувачів даних

Ваші персональні дані можуть бути передані юридичним особам, які мають право на їх отримання за законом. Однак такі організації не вважаються отримувачами даних.

 

Термін зберігання даних

Ми зберігаємо персональні дані протягом періоду, необхідного для виконання завдань Адміністратора та виконання зобов’язань щодо архівування, які випливають із законодавчих положень.

 

Ваші права, пов’язані з обробкою персональних даних

Ви маєте наступні права:

 • право на доступ до ваших даних та отримання їхніх копій;
 • право на оскарження (виправлення) ваших даних;
 • право на видалення даних;
 • право на обмеження обробки даних, а окремі положення можуть виключати можливість реалізації цього права;
 • право відкликати згоду на обробку персональних даних у тій мірі, в якій обробка була заснована на надісланій згоді, без впливу на законність обробки, яка була здійснена на підставі згоди до її відкликання.

Щоби скористатися наведеними вище правами, зв’яжіться з нами або з нашим спеціалістом із захисту даних (контактні дані вказано в пунктах 1 і 2).

 • право подати скаргу до Голови Управління із захисту персональних даних
 • (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), якщо ви вважаєте, що ми обробляємо ваші дані не згідно із законом.

 

Інформація про передачу даних третім країнам

Ми не передаємо ваші дані третім країнам.

 

Інформація щодо профілювання

Ваші персональні дані не обробляються автоматично.

 

Інформація про свободу або обов'язок надавати дані

Надання ваших персональних даних є добровільним, але необхідним для досягнення мети, зазначеної вище.