Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 18 maja 2024
Imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
słonecznie
18°C

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ocena 0/5

GP.6721.2.2023.TJ                                                                             Płońsk, dnia 14.05.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11, art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),  w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia  7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688), art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz Uchwałą Nr LXXXI/544/2022 Rady Miejskiej w Płońsku z  dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla: obszaru „Młodzieżowa”, obszaru „Warszawska-Kwiatowa”, obszaru „Sienkiewicza”, obszaru „Wojska Polskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od  22 maja 2024 r. do  21 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (wejście od ul. 1-go Maja),  pokój nr 2, w godz. 8:00  - 16:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się w dniu  04 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płockiej 39 (wejście od strony ul. 1-go Maja), w sali nr 117.  

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk dla: obszaru „Młodzieżowa”, obszaru „Warszawska-Kwiatowa”, obszaru „Sienkiewicza”, obszaru „Wojska Polskiego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od  22 maja 2024 r. do 21 czerwca 2024 r. dostępny będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej (http://www.plonsk.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku (http://www.umplonsk.bip.org.pl/).

Osoby chcące zapoznać się z projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod nr tel.: (23) 663 13 05, (23) 663 13 06.

Zgodnie z art. 8c, art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2023 r. poz. 977 ze zm.), każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi dotyczące projektu planu należy składać do Burmistrza Miasta Płońsk  na adres: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w sposób określony w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) na adres poczty elektronicznej: plonsk@plonsk.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP, z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca  2024 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Płońsk, na adres: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, pokój nr 2 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej:plonsk@plonsk.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2024 r.  

Uwagę należy złożyć w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509).

Formularz dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, ul. Płocka 39 (wejście od ul. 1-go Maja), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płońsku (http://www.plonsk.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku (http://www.umplonsk.bip.org.pl/ (zakładka / Dane publiczne/ Planowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami / Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne /Akty planowania przestrzennego „Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego”):

(http://www.umplonsk.bip.org.pl/pliki/ugplonsk1/formularz_pisma_do_aktu_planowania_przestrzennego.pdf?20240327111512 ).

Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Płońsk.

Sposób rozpatrzenia uwag zostanie opublikowany na stronie internetowej (http://www.plonsk.pl/) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płońsku (http://www.umplonsk.bip.org.pl/).

                                                                                    

 

                                                                           BURMISTRZ MIASTA PŁOŃSK

                                                                                                       /-/

                                                                                         Andrzej Pietrasik

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO,  Dz. U. UE.L 2016 nr 1191) informuję, że udział w procedurze planistycznej sporządzenia planu ogólnego miasta Płońsk, wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Płońsk.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się pod adresem: https://plonsk.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.html

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.